Finn din drømmebolig

Bolig Status BRA m2 P-rom m2 Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
Bolig 1 135,0 121,4 3 320 000 13 520 3 320 000 6 640 000
Bolig 2 135,0 121,4 3 320 000 13 520 3 320 000 6 640 000
Bolig 3 135,0 121,4 3 320 000 13 520 3 320 000 6 640 000
Bolig 4 135,0 121,4 3 320 000 13 520 3 320 000 6 640 000
Bolig 5 73,4 73,4 2 070 000 8 530 2 070 000 4 140 000
Bolig 6 73,4 73,4 2 070 000 8 530 2 070 000 4 140 000
Bolig 7 75,1 67,9 2 065 000 8 560 2 065 000 4 130 000
Bolig 8 75,1 67,9 2 065 000 8 560 2 065 000 4 130 000
Bolig 9 73,4 73,4 2 070 000 8 530 2 070 000 4 140 000
Bolig 10 73,4 73,4 2 070 000 8 530 2 070 000 4 140 000
Bolig 11 75,1 67,9 2 065 000 8 560 2 065 000 4 130 000
Bolig 12 75,1 67,9 2 065 000 8 560 2 065 000 4 130 000
Bolig 13 135,0 121,4 3 320 000 13 520 3 320 000 6 640 000
Bolig 14 135,0 121,4 3 320 000 13 520 3 320 000 6 640 000
Bolig 15 201,4 170,0 4 495 000 18 400 4 495 000 8 990 000
Bolig 16 201,4 170,0 4 495 000 18 400 4 495 000 8 990 000

Bolig 1

—Status: Ledig

—BRA: 135,0

—P-rom: 121,4

—Innskudd: 3 320 000

—Felleskost pr. mnd.: 13 520

—Fellesgjeld 50%: 3 320 000

—Totalpris: 6 640 000

—Se plantegning her

Bolig 2

—Status: Ledig

—BRA: 135,0

—P-rom: 121,4

—Innskudd: 3 320 000

—Felleskost pr. mnd.: 13 520

—Fellesgjeld 50%: 3 320 000

—Totalpris: 6 640 000

—Se plantegning her

Bolig 3

—Status: Ledig

—BRA: 135,0

—P-rom: 121,4

—Innskudd: 3 320 000

—Felleskost pr. mnd.: 13 520

—Fellesgjeld 50%: 3 320 000

—Totalpris: 6 640 000

—Se plantegning her

Bolig 4

—Status: Ledig

—BRA: 135,0

—P-rom: 121,4

—Innskudd: 3 320 000

—Felleskost pr. mnd.: 13 520

—Fellesgjeld 50%: 3 320 000

—Totalpris: 6 640 000

—Se plantegning her

Bolig 5

—Status: Ledig

—BRA: 73,4

—P-rom: 73,4

—Innskudd: 2 070 000

—Felleskost pr. mnd.: 8 530

—Fellesgjeld 50%: 2 070 000

—Totalpris: 4 140 000

—Se plantegning her

Bolig 6

—Status: Ledig

—BRA: 73,4

—P-rom: 73,4

—Innskudd: 2 070 000

—Felleskost pr. mnd.: 8 530

—Fellesgjeld 50%: 2 070 000

—Totalpris: 4 140 000

—Se plantegning her

Bolig 7

—Status: Ledig

—BRA: 75,1

—P-rom: 67,9

—Innskudd: 2 065 000

—Felleskost pr. mnd.: 8 560

—Fellesgjeld 50%: 2 065 000

—Totalpris: 4 130 000

—Se plantegning her

Bolig 8

—Status: Ledig

—BRA: 75,1

—P-rom: 67,9

—Innskudd: 2 065 000

—Felleskost pr. mnd.: 8 560

—Fellesgjeld 50%: 2 065 000

—Totalpris: 4 130 000
—Se plantegning her

Bolig 9

—Status: Ledig

—BRA: 73,4

—P-rom: 73,4

—Innskudd: 2 070 000

—Felleskost pr. mnd.: 8 530

—Fellesgjeld 50%: 2 070 000

—Totalpris: 4 140 000

—Se plantegning her

Bolig 10

—Status: Ledig

—BRA: 73,4

—P-rom: 73,4

—Innskudd: 2 070 000

—Felleskost pr. mnd.: 8 530

—Fellesgjeld 50%: 2 070 000

—Totalpris: 4 140 000

—Se plantegning her

Bolig 11

—Status: Ledig

—BRA: 75,1

—P-rom: 67,9

—Innskudd: 2 065 000

—Felleskost pr. mnd.: 8 560

—Fellesgjeld 50%: 2 065 000

—Totalpris: 4 130 000

—Se plantegning her

Bolig 12

—Status: Ledig

—BRA: 75,1

—P-rom: 67,9

—Innskudd: 2 065 000

—Felleskost pr. mnd.: 8 560

—Fellesgjeld 50%: 2 065 000

—Totalpris: 4 130 000

—Se plantegning her

Bolig 13

—Status: Ledig

—BRA: 135,0

—P-rom: 121,4

—Innskudd: 3 320 000

—Felleskost pr. mnd.: 13 520

—Fellesgjeld 50%: 3 320 000

—Totalpris: 6 640 000

—Se plantegning her

Bolig 14

—Status: Ledig

—BRA: 135,0

—P-rom: 121,4

—Innskudd: 3 320 000

—Felleskost pr. mnd.: 13 520

—Fellesgjeld 50%: 3 320 000

—Totalpris: 6 640 000

—Se plantegning her

Bolig 15

—Status: Ledig

—BRA: 201,4

—P-rom: 170,0

—Innskudd: 4 495 000

—Felleskost pr. mnd.: 18 400

—Fellesgjeld 50%: 4 495 000

—Totalpris: 8 990 000

—Se plantegning her

Bolig 16

—Status: Ledig

—BRA: 201,4

—P-rom: 170,0

—Innskudd: 4 495 000

—Felleskost pr. mnd.: 18 400

—Fellesgjeld 50%: 4 495 000

—Totalpris: 8 990 000

—Se plantegning her