Meld forkjøpsrett

  Medlem i PBBL
  JaNei  Ønsker leilighet nr. ( i nummerert rekkefølge):

  Undertegnede søker med dette om kjøp av andel i Limihagen II borettslag. Søknaden er ikke bindende før en eventuell kjøpekontrakt er signert.
  Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsannsienitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.

  Frist for å melde forkjøpsrett er torsdag 8. september klokken 12.00.